Fysioterapi er en del af det offentliges tilbud om behandling. Sygesikringen giver derfor et tilskud på ca. 40% til behandlingen,
når man har en henvisning fra en læge.

De fleste kommuner yder tilskud, hvis man har helbreds-/medicinkort eller er pensionist.

Konsultation Pris uden henvisning Pris med henvisning
Første konsultation 506,72 307,58
Individuel konsultation 322,19 195,57
Afg. individuel konsultation 214,81 130,39
Superviseret selvtræning 107,42 65,20
​Holdkonsultation pr. person 214,81 130,39
Udeblivelse 322,19 322,19

Ovenstående priser er landsdækkende og reguleres på halvårlig basis efter overenskomst med Danske Fysioterapeuter.