Praktiske oplysninger

Du kan både modtage behandling med og uden henvisning hos os. Kommer du uden henvisning betaler du selv for behandlingerne – er du medlem af “danmark”, så dækker de 39,3% af udgiften.

Har du har en henvisning, skal du ved den første konsultation medbringe henvisningen fra din læge, hvis denne ikke er sendt elektronisk og dit sygesikringsbevis.

Sygesikringsbeviset skal fremvises inden hver behandling, det gælder som elektronisk underskrift til den offentlige sygesikring.

HUSK at medbringe et lagen og håndklæde.

Ved første konsultationen bliver der foretaget en yderst grundig undersøgelse for at afdække dit problem, og du vil herefter få en fysioterapeutisk vinkel på diagnosen. Herefter opstilles en behandlingsplan, således at du vil være indforstået med behandlingen.

En behandling kan således spænde vidt over træning, udspænding, mobilisering, øvelser, massage, information og vejledning.

Hvis du er forhindret i at fremmøde skal du senest kl. 18.00 dagen før behandlingsdagen melde afbud telefonisk på klinikkens svarer eller på mail. Ved for sent afbud eller udeblivelse kan der blive opkrævet et udeblivelsesgebyr på den til hver tid gældende taks efter overenskomstens reguleringsordning.

Personer med kroniske lidelser kan efter nærmere fastlagte regler få vederlagsfri behandling og træning.


Du skal melde rettidigt afbud hvis du er syg med forkølelse, hoste og lignende, der kan smitte.